Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
basen basen
biblioteka bibl
biologia biol
blok przedmiotów przyrodniczych Gimnazjum bppG
chemia chemia
chemia rozszerzona chroz
doradztwo zawodowe dor zaw
edukacja dla bezpieczeńtwa edbezp.
edukacja przedszkolna eduprzed
edukacja wczesnoszkolna ed. wczesnoszk.
Eucharystia Eucharystia
f. matematyka - pp fmat. - pp
fakultatywne zajęcia sportowe fzs
fakultet j.obcy - pp f.j.obcy-pp
fakultet j.polski pp fjp_pp
fakultet przedmiotowy f.przed
fizyka fizyka
fizyka medyczna fiz.med.
fizyka rozszerzona froz
geografia geogr
geografia rozszerzona groz
gimnastyka korekcyjna korekc
godzina z wychowawcą godz.wych.
historia hist
Historia i społeczeństwo His
historia rozszerzona hroz
historia sztuki hsz
informatyka infor
informatyka rozszerzona iroz
informatyka z elementami robotyki izer
j. polski j.polski
j.obcy j.obcy
język angielski j.ang
matematyka mat
matematyka plus mp
Matematyka w zastosowaniu/Rysunek Mwz/Rys
muzyka muzyka
pedagog pedag
plastyka plast
podstawy przedsiębiorczości pp
przyroda przyr
przysposobienie obronne po
psycholog psych.
religia rel
Robotyka Robotyka
rysunek rysunek
rytmika rytm
SKS SP SKS SP
Szachy Sz
świetlica świetlica
technika technika
technologia informacyjna tech.inf.
warsztaty teatralne teatr
warsztaty teatralno-dziennikarskie warszt. teatr.
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wiedza o społeczeństwie rozszerzona wroz
wychowanie do życia w rodzinie wdżwr
wychowanie fizyczne wf
zajęcia artystyczne zaj.art.
zajęcia komputerowe zk
zajęcia techniczne zaj.tech.
zajęcia techniczne zt
zajęcia wyrównawcze zaj. wyr.

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY :-)

Kontakt

  • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
    os. Jana III Sobieskiego 114
    60-688 Poznań
  • tel. 61 823 40 41
    fax. 61 823 40 41


 

Nasi Partnerzy