Nawigacja

Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

01.09.2005 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006. Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego 
04.09.2005 - Udział nauczycieli w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie 
17.09.2005 - Pierwszy Festyn Rodzinny w Tucznie 
14.10.2005 - Święto Edukacji Narodowej 
14.10 - 16.10.2005 - Udział młodzieży gimnazjalnej w V Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
02.11.2005 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Dzień Zaduszny 
10.11.2005 - Szkolne uroczystości święta Odzyskania Niepodległości 
26.11.2005 - Patrocinium - Dzień Patrona Szkoły św. Józefa Kalasancjusza 
06.12.2005 - Szkolne Mikołajki 
05.01.2006 - Spotkanie jasełkowe z opłatkiem dla Rodziców 
06.01.2006 - Uroczystość Objawienia Pańskiego Dzień Wigilii w klasach 
11.02 - 15.02.2006 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
01.03.2006 - Środa popielcowa - Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego 
03.03 - 08.03.2006 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
24.03.2006 - I Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
12.04.2006 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
23.04.2006 - Wspomnienie Ojca Świętego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci 
24.04 - 25.04.2006 - Wizyta młodzieży hiszpańskiej w naszej szkole (w ramach wymiany uczniowskiej) 
29.04 - 02.05.2006 - Udział dzieci i młodzieży w Parafiadzie środowisk pijarskich 
04.05.2006 - Akademia z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
27.05 -28.05.2006 - Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI 
01.06.2006 - Obchody Dnia Dziecka 
03.06 - 04.06.2006 - Udział młodzieży pijarskiej w Lednicy Młodych 
10.06.2006 - Festyn Rodzinny 
30.06.2006 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2005/2006

01.09.2006 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
03.09.2006 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy na Inaugurację Roku Szkół Pijarskich w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
13.09.2006 - Szkolne uroczystości Święta Edukacji Narodowej 
13.10 - 15.10.2006 - Udział poznańskiej młodzieży w VI Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
02.11.2006 - Msza Święta w intencji zmarłych nauczycieli, wychowawców, uczniów szkół pijarskich 
10.11.2006 - Szkolny Dzień Niepodległości 
25.11.2006 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły 
06.12.2006 - Szkolne Mikołajki22.12.2006 – wigilie klasowe 
05.01.2007 - spotkanie opłatkowe (kolędowe) w klasach 
15.01 - 19.01.2007 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
14.02.2007 - Dzień Otwarty dla Rodziców Szkoły Podstawowej 
16.02.2007 - Dzień Otwarty dla Rodziców Gimnazjum i Liceum 
21.02.2007 - Popielec - Eucharystia w kościele Miłosierdzia Bożego 
18.03 - 25.03.2007 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
27.03.2007 - II Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów do Warszawy 
02.04.2007 - Wspomnienie drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II 
04.04.2007 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
05.04.2007 - Pierwsza wymiana z Hiszpanią. Baskowie w Poznaniu 
25.04.2007 - Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej 
01.05.2007 - Udział w Parafiadzie środowisk pijarskich 
18.05.2007 - Dzień Otwarty w Gimnazjum i Liceum 
02.06.2007 - Pijarski Festyn Rodzinny na Polach Lednickich podczas spotkania organizowanego przez o. Jana Górę OP 
07.06.2007 - Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
22.06.2007 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007

02.09.2007 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2007/2008 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
03.09.2007 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
02.10 - 12.10.2007 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
15.10.2007 - Święto Edukacji Narodowej 
12.10 - 14.10.2007 - Udział w VII Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
02.11.2007 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Dzień Zaduszny 
09.11.2007 - Szkolne uroczystości Dnia Niepodległości 
27.11.2007 - Patrocinium - Dzień Patrona Szkoły. Ogólnopolska uroczystość Zakończenia Roku Jubileuszowego św. Józefa Kalasancjusza (sympozjum, koncert Słowików w auli UAM) 
21.12.2007 - Spotkanie opłatkowe w klasach 
07.01.2008 - Dzień Kolędy w klasach 
08.01.2008 - Spotkanie opłatkowe dla Rodziców 
19.01.2008 - Pierwszy bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
28.01 - 01.02.2008 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
17.02 - 24.02.2008 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
10.03 - 14.03.2008 - Pierwsza wymiana młodzieży ze szkołą w Olpe. Wizyta polskiej młodzieży w Niemczech. Wspólne zwiedzanie niemieckich miast i poznawanie kultury, tradycji i języka zachodnich sąsiadów 
13.03.2008 - III Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów do Warszawy 
19.03.2008 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
01.05 - 04.05.2008 - Majowa przerwa świąteczna, udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
30.04 - 03.05.2008 - Kurs przygotowawczy dla animatorów akcji wakacyjnych 
10.05.2008 - Pierwszy Festyn Rodzinny 
22.05.2008 - Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa 
06.06.2008 - Spotkanie młodzieży przed Lednicą w Poznaniu 
07.06.2008 - Udział młodzieży pijarskiej w "Lednicy Młodych" 
21.06.2008 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego i wyjazd wakacyjny uczniów Szkoły Podstawowej

01.09.2008 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
07.09.2008 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2008/2009 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
06.09.2008 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 - Msza Święta w kościele Miłosierdzia Bożego 
12.09 - 17.09.2008 - Wymiana z Niemcami. Młodzież z Olpe w Poznaniu 
02.10 - 12.10.2008 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
14.10.2008 - Święto Edukacji Narodowej 
16.10 - 18.10.2008 - Udział w VIII Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
03.11.2008 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Dzień Zaduszny 
10.11.2008 - Szkolne uroczystości Dnia Niepodległości 
25.11.2008 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły. Wizyta JE Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego i nadanie szkole sztandaru poświęconego podczas uroczystej Mszy świętej 
21.12.2008 - Spotkanie opłatkowe w klasach 
05.01.2009 - Dzień Kolędy w klasach 
07.01.2009 - Spotkanie opłatkowe dla Rodziców 
17.01.2009 - Drugi bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
24.10.2009 - Premierowe przedstawienie Małego Księcia, które było zwieńczeniem pracy grupy teatralnej. Dzięki współpracy z Teatrem Animacji w Poznaniu udało się pozyskać scenę kameralną Centrum Kultury Zamek jak i profesjonalne oświetlenie sceniczne. Przedstawienie przygotowali gimnazjaliści dla swoich młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej. 
16.02 - 20.02.2009 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
13.03.2009 - IV Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów do Sanktuarium na Siekierkach 
15.03 - 22.03.2009 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
08.04.2009 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
19.04.2009 - Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 
01.05 - 04.05.2009 - Majowa przerwa świąteczna, udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
30.04 - 03.05.2009 - Kurs przygotowawczy dla animatorów akcji wakacyjnych 
10.05.2009 - Festyn Rodzinny 
06.06.2009 - Spotkanie młodzieży przed Lednicą w Poznaniu 
07.06.2009 - Udział młodzieży pijarskiej w "Lednicy Młodych" 
26.06.2009 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009

01.09.2009 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od tego roku szkolnego działa w liceum klasa o profilu teatralnym z zajęciami prowadzonymi przez profesjonalnych aktorów z poznańskich teatrów 
06.09.2009 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2008/2009 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
08.09 - 15.09.2009 - Niemiecka Młodzież z Franziskus-Gymnasium w Olpe gości na wymianie młodzieży w Poznaniu 
02.10 - 12.10.2009 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
14.10.2009 - Święto Edukacji Narodowej 
16.10 - 18.10.2009 - Udział w IX Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie pod hasłem roku kapłańskiego i roku powołań. 
03.11.2009 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Dzień Zaduszny 
10.11.2009 - Szkolne uroczystości Dnia Niepodległości 
25.11.2009 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych 
21.12.2009 - Spotkanie opłatkowe w klasach 
05.01.2010 - Dzień Kolędy w klasach 
07.01.2010 - Spotkanie opłatkowe dla Rodziców 
17.01.2010 - Trzeci bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
18.01 - 22.01.2010 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
13.03.2010 - V Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów do Sanktuarium na Siekierkach 
15.03 - 18.03.2010 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
18.03 - 25.03.2010 - Wymiana ze szkołą z Olpe, niemiecka młodzież poznała Wielkopolskę 
31.03.2010 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
09.04.2010 - Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 
14.04.2010 - IV wizyta młodzieży z Tolosy (Kraj Basków). Polscy uczniowie pokazali Baskom zabytki Poznania, Wielkopolski 
01.05 - 03.05.2010 - Majowa przerwa świąteczna, udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
10.05.2010 - Festyn Rodzinny 
04.06.2010 - Spotkanie młodzieży przed Lednicą w Poznaniu 
05.06.2010 - Udział młodzieży pijarskiej w "Lednicy Młodych" 
25.06.2010 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010

03.09.2010 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
02.09.2010 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2010/2011 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
07.09 - 14.09.2010 - Przyjazd młodzieży z Olpe do Poznania w ramach wymiany międzynarodowej 
30.09 - 10.10.2010 - Wyjazd do Tolosy w Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
14.10.2010 - Święto Edukacji Narodowej 
15.10 – 17.10.2010 - Udział w X Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
23.10.2010 - Święto Laikatu Pijarskiego 
02.11.2010 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Dzień Zaduszny 
10.11.2010 - Szkolne uroczystości Dnia Niepodległości 
26.11.2010 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych 
22.12.2010 - Spotkania opłatkowe w klasach 
05.01.2011 - Dzień Kolędy w klasach, Jasełka, koncert kolęd i opłatek dla Rodziców 
06.01.2011 - Współorganizacja Orszaku Trzech Króli ulicami miasta Poznania 
23.01.2011 - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
31.01 - 04.02.2011 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
13.03.2011 – VI Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
18.03 - 22.03.2011 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
21.03.2011 - Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 
04.04 - 11.04.2011 - Wyjazd młodzieży do Ople (wymiana uczniowska z Niemcami) 
08.04.2011 - I Bieg im. o. Józefa Jońca 
20.04.2011 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
29.04.2011 - Uroczystości szkolne Święta Konstytucji 3 Maja 
29.04 - 03.05.2011 - Majowa przerwa świąteczna i udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
29.04 – 03.05.2011 - Kurs przygotowawczy dla animatorów akcji wakacyjnych 
02.05 - 16.05.2011 - Pierwsza wymiana dwustronna z katolicką szkołą w Lorient we Francji 
28.05.2011 - Festyn Rodzinny 
03.06.2011 - Udział młodzieży pijarskiej w Lednicy Młodych 
16.06.2011 - Szkolny Dzień Sportu 
21.06.2011 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

01.09.2011 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
02.09.2011 - Nawiązanie stałej współpracę z Wydziałem Historycznym UAM. 
11.09.2011 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
30.09 – 10.10.2011 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
14.10.2011 - Święto Edukacji Narodowej 
14.10.2011 - 21.10.2011 - Wymiana z Niemcami. Uczniowie szkoły z Ople zwiedzali Poznań, Gniezno i Toruń 
13.10 – 16.10.2011 - Udział w XI Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
02.11.2011 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Msza Święta za Zmarłych 
10.11.2011 - Szkolne uroczystości związane z Dniem Niepodległości, złożenie kwiatów na grobach zasłużonych Wielkopolan 
26.11.2011 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły. Msza Święta w kościele. Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
22.12.2011 - Spotkania opłatkowe w klasach 
31.12.2011 - Sylwester po Pijarsku w Łapszach Niżnych 
05.01.2012 - Dzień Kolędy w klasach, jasełka, koncert kolęd i opłatek dla Rodziców 
07.01.2012 - Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów 
20.01.2012 - Pierwszy koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu uczniów klas maturalnych 
04.02.2012 - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
13.02 - 17.02.2012 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
16.03 - 21.03.2012 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
10.03.2012 – VII Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
22.03 - 28.03.2012 - Wyjazd młodzieży do Niemiec na wymianę uczniowską do Olpe 
24.03.2012 - Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 
28.03.2012 - Zwycięstwo w konkursie portalu e-poznan.pl na ulubione liceum poznańskie 
04.04.2012 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
13.04.2012 - II Bieg im. o. Józefa Jońca 
30.04.2012 - Uroczystości szkolne Święta Konstytucji 3 Maja 
29.04 - 03.05.2012 - Majowa przerwa świąteczna i udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
26.05.2012 - Święcenia diakonatu i święcenia kapłańskie Ojców Pijarów kościele Miłosierdzia Bożego 
12.06.2012 - Festyn Rodzinny 
03.06.2012 - Udział młodzieży pijarskiej w Lednicy Młodych 
16.06.2012 - Szkolny Dzień Sportu 
29.06.2012 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

03.09.2012 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
04.09.2012 - W liceum działają trzy klasy akademickie. Stała współpraca z Politechniką Poznańską (Chemia) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (Fizyka i Historia) 
09.09.2012 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
24.09 - 01.10.2012 - Przyjazd uczniów z Olpe w Niemczech do Poznania. Wspólnie spędzanie czasu i zwiedzanie wielkopolskich miast. 
30.09 - 11.10.2012 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
14.10.2012 - Święto Edukacji Narodowej 
14.10 - 21.10.2012 - Wymiana z Niemcami. Uczniowie szkoły z Ople z wizytą w Poznaniu, Gnieźnie i Toruniu. 
12.10 - 14.10.2012 - Udział w XII Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
18.10 - 21.10.2012 - Pijarski "Event powołaniowy" 
02.11.2012 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Msza Święta za Zmarłych 
09.11.2012 - Szkolne uroczystości związane z Dniem Niepodległości, złożenie kwiatów na grobach zasłużonych Wielkopolan 
27.11.2012 - Patrocinium - Święto Patrona Szkoły. Msza Święta w kościele. Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
21.12.2012 - Spotkania opłatkowe w klasach 
31.12.2012 - "Sylwester po Pijarsku" w Łapszach Niżnych 
02.01.2013 - Dzień Kolędy w klasach 
05.01.2013 - Spotkanie opłatkowe dla absolwentów 
08.01 – 09.01.2013 - Spotkanie rodzinne - koncert kolęd i opłatek dla Rodziców 
02.02.2013 - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
14.02 - 18.02.2013 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
09.03.2013 – VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
15.03 - 20.03.2013 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
23.03.2013 - Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 
04.04.2013 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
12.04.2013 - III Bieg im. o. Józefa Jońca 
26.04.2013 - Uroczystości szkolne Święta Konstytucji 3 Maja 
30.04 - 03.05.2013 - Majowa przerwa świąteczna i udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
08.06.2013 - Festyn Rodzinny 
08.06.2013 - Zdobycie wyróżnienia na IX Festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego "Źródło wciąż bije" 
16.06.2013 - Dzień Sportu 
28.06.2013 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

02.09.2013 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
08.09.2013 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
30.09 - 11.10.2013 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
11.10 - 13.10.2013 - Udział w XIII Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
14.10.2013 - Święto Edukacji Narodowej 
27.09 - 04.10.2013 - Wymiana z Niemcami. Wizyta polskiej młodzieży w Ople 
06.11.2013 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Msza Święta za Zmarłych 
08.11.2013 - "Koncert dla Ojczyzny" - szkolny Dzień Niepodległości, złożenie kwiatów na grobach zasłużonych Wielkopolan 
17.11.2013 - Klasa teatralna otrzymała I Miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Pijarskich 
27.11.2013 - Patrocinium - ŚWIETO PATRONA SZKOŁY. Msza Święta w kościele. Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
08.12.2013 - „Pan Tadeusz czyli les amours imaginaires” w wykonaniu grupy teatralnej „Animare" LO zdobyła II miejsce w I Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych 
20.12.2013 - Spotkania opłatkowe w klasach 
29.12.2013 - 01.01.2014 - "Sylwester po Pijarsku" w Poznaniu 
07.01.2014 - Dzień Kolędy w klasach 
11.01.2014 - Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów 
07 - 08.01.2014 - Spotkanie rodzinne - koncert kolęd i opłatek dla Rodziców 
26.01.2014 - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
03.02 -07.02.2014 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
21.02.2014 - Drzwi Otwarte Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum 
06.03 - 12.03.2014 - Młodzież w Olpe w Poznaniu (wymiana uczniowska z Niemcami) 
15.03 - 20.03.2014 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
17.03.2014 – IX Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
24.03.2014 - Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 
11.04.2014 - IV Bieg im. o. Józefa Jońca 
16.04.2014 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
30.04.2014 - Uroczystości szkolne Święta Konstytucji 3 Maja 
30.04 - 03.05.2014 - Majowa przerwa świąteczna i udział w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
08.06.2014 - Festyn Rodzinny 
28.06.2014 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

02.09.2014 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 - Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
08.09.2014 - Wyjazd nauczycieli do Warszawy - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
30.09 - 11.10.2014 - Wyjazd do Hiszpanii w ramach wymiany szkolnej 
10.10 - 12.10.2014 – Udział w XIV Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej w Krakowie 
14.10.2014 - Święto Edukacji Narodowej 
14.10 - 21.10.2014 - Wymiana z Niemcami. Uczniowie szkoły z Ople z wizytą w Poznaniu 
25.11.2014 - Pan Tadeusz, czyli Les Amours Imaginaires - Teatru Animare z gościnnym występem we Wrocławiu 
05.11.2014 - Wspomnienie wszystkich zmarłych - Msza Święta za Zmarłych 
07.11.2014 - Szkolne uroczystości związane z Dniem Niepodległości, złożenie kwiatów na grobach zasłużonych Wielkopolan, przyjazd grupy rekonstrukcyjnej w strojach powstańców wielkopolskich 
07.11 - 09.11.2014 - Spotkanie formacyjne Laikatu Pijarskiego 
21.11 - 23.11.2014 - Udział klasy teatralnej w Przeglądzie Teatrów Pijarskich w Łowiczu 
27.11.2014 - Patrocinium - ŚWIETO PATRONA SZKOŁY. Msza Święta w kościele. Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 
05.12.2014 - Dzień Skupienia dla Nauczycieli 
19.12.2014 - Spotkania opłatkowe w klasach 
28.12.2014 - 01.01.2015 - "Sylwester po Pijarsku" w Łapszach Niżnych 
07.01.2015 - Dzień Kolędy w klasach, jasełka, opłatek dla Rodziców 
10.01.2015 - Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów 
24.01.2015 - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli 
16.02 -20.02.2015 - Ferie w mieście - zajęcia dla najmłodszych 
09.03.2015 - Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 
13.03.2015 - Wielkopostny Dzień Skupienia dla Rodziców 
15.03 -18.03.2015 - Rekolekcje wielkopostne dla Uczniów 
19.03.2015 – X Ogólnopolska Pielgrzymka Gimnazjalistów Szkół Pijarskich do Warszawy 
27.03.2015 - Drzwi Otwarte Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum 
17.04.2015 - V Bieg im. o. Józefa Jońca 
01.04.2015 - Refleksja przed Triduum Paschalnym 
30.04.2015 - Uroczystości szkolne Święta Konstytucji 3 Maja 
30.04 - 03.05.2015 - Udział młodzieży w Parafiadzie Środowisk Pijarskich 
13.06.2015 - Festyn Rodzinny 
26.06.2015 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
  os. Jana III Sobieskiego 114
  60-688 Poznań
 • tel. 61 823 40 41
  fax. 61 823 40 41


 

Nasi Partnerzy